uponor ilgtspējīga uzticama dzeramā ūdens piegāde

Ūdens – Dzīves kvalitāte – Efektivitāte - Uponor strādā pie nākotnes risinājumiem

Inovācijas@Uponor

Uponor inovatīvie risinājumi dzeramā ūdens saglabāšanai pasaulē

Kā patērētāji un rūpniecība izmantos šo vērtīgo resursu nākotnē? Šī ir viena no centrālajām tēma nākotnei. Uponor strādā pie risinājumiem ūdens ilgtspējīgai lietošanai un attīsta inovatīvas koncepcijas, kas sekmē drošu dzeramā ūdens baudīšanu un tā ekonomisku patēriņu.

Cilvēku koncentrācija pilsētās 

Blīvi apdzīvotos reģionos ir īpaši nozīmīgi nodrošināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Tas attiecas uz visām dzīves telpām: mājās, darbā un pavadot brīvo laiku.



Pilsētu iedzīvotāju īpatsvars industrializētās valstīs 
Avots: Roland Berger

uponor pilsētas iedzīvotāju skaits attīstītajās valstīs

Ieskats Uponor nākotnes laboratorijā: idejas, pētniecība, koncepcija.

Uponor daudz iegulda pētniecībā un izaugsm, uzturot pastiprinātu dialogu ar saviem klientiem un partneriem. Ikvienam ir iespēja piedalīties pieredzes apmaiņā. Pastāsti par savām vēlmēm un pieredzi, vai to kādu   potenciālu redzi efektīvākai enerģijas izmantošanai un higiēniskai ūdens resursu pārvaldībai. Iespējams, kopā mēs atrodam risinājumus, no kā gūst labumu arī citi.

Mums ir nepieciešami radoši prāti, lai attīstītu un realizētu idejas. Uponor piešķir lielu vērtību savu darbinieku izglītībai un apmācībai. Klientiem un partneriem mēs piedāvājam seminārus un pasākumus Uponor Akadēmija (Upnor Academy) ietvaros par aktuālajām tēmām saistībā ar ūdens apgādi, apsildi un dzesēšanu.

uponor unipipe plus inovācijas