uponor renovācija

Inovācija

Renovācija

Renovācija: Vecu ēku atdzimšana 

Daudzus cilvēkus piesaista vecu ēku īpašā burvība. Tās ir ļoti pieprasītas — īpaši kā mājokļi pilsētās, ar nosacījumu, ka tās ir renovētas un mūsdienīgas. Tas, ko daudzi negaida: vecās ēkās slēpjas milzīgs potenciāls ilgtspējīgākam vides līdzsvaram. Zema emisiju līmeņa vai apsilde, kas neitrāla CO2 emisiju ziņā, ievērojami uzlabo enerģijas līdzsvaru. Vēl jo vairāk, ja apsilde ir ierīkota grīdas klājumā. Zemgrīdas apsildes sistēmas darbojas ar zemāku padeves temperatūru un tādējādi palīdz taupīt enerģiju. Santehnikās sistēmas parasti ir pilnībā jānomaina, atjaunojot vecas ēkas. Dzeramā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi ir jānomaina, lai tie atbilstu mūsdienu higiēnas standartiem.

uponor renovācija griestu apsilde un dzesēšana

Vienkārši risinājumi neparastiem renovācijas uzdevumiem

Pat, ja renovācijas izmaksas ir lielas, tajā ieguldītās pūles ir tā vērtas, jo esošos būvmateriālus ir iespējams turpināt izmantot un prasmīgi optimizēt. Renovētas ēkas paaugstina dzīves un dzīvošanas kvalitāti un ilgtermiņā pilnveido pilsētu kvartālus. Renovācijas projekta panākumiem nozīmīga ir Uponor spēja piedāvāt piemērotu tehnisko risinājumu.

Uponor risinājumu priekšrocības

Uzstādītājiem

Ieguvumi

Uponor piedāvā dažādus produktus, kas ir īpaši piemēroti ēku renovēšanai, piemēram, zemgrīdas apsildei vai enerģijas optimizācijai. 
Uponor sistēma ir gatava lietošanai uzreiz pēc tās instalēšanas.

Fakti

 • Komplekss risinājums no viena ražotāja
 • Pielāgojami risinājumi ikvienām vajadzībām

 

Ēku īpašniekiem

Ieguvumi

Dažas Uponor sistēmas ir izstrādātas īpaši renovācijai. Tās apvieno jaunākās ēku tehnoloģijas ar īpašajām pieminekļu aizsardzības prasībām. 
Ierīkošanas laiks ir īss un sistēmas ir gatavas ekspluatācijai uzreiz pēc to uzstādīšanas. 
Sistēmu uzstādītāji var ātri un tīri uzstādīt ģipškartona sistēmas, ietaupot laiku.

Fakti

 • Zemas uzstādīšanas izmaksas
 • Renovācijai pielāgotas sistēmas
 • Ātra un vienkārša instalēšana

 

Izplatītājiem

Ieguvumi

Uponor piedāvā kompleksus un pilnīgus risinājumus zemgrīdas apsildei un dzesēšanai, kā arī ēku renovācijā nepieciešamajām dzeramā ūdens piegādēm. Visas sistēmas ietver atbilstošo sadales un kontroles tehnoloģiju dažādu veidu ēkām, kā arī visus piederumus un instrumentus.

Fakti

 • Kompleksi un pilnīgi risinājumi no viena ražotāja
 • Atjaunošanai pielāgotas sistēmas
 • Plašs pakalpojumu klāsts
 • Drošība, ko apliecina DVGW sertifikāts [Vācijas zinātniski tehniskā ūdens un gāzes asociācija]

 

Arhitektiem / projektētājiem

Ieguvumi

Plānojot renovācijas projektu, jāņem vērā plašs prasību klāsts saistībā ar ilgtspēju, komfortu, higiēnu un energoefektivitāti. Uponor sniedz plašu plānošanas dokumentu klāstu un atbalsta no projektēšanas posma līdz pat realizācijai.

Fakti

 • Komplekss risinājums no viena ražotāja
 • Renovācijai pielāgotas sistēmas

 

Investoriem

Ieguvumi

Uponor rada uzticamas un efektīvas zemgrīdas apsildes sistēmas apsildei un dzesēšanai. Tās garantē ilgtspējīgu un nevainojamu ēku darbību ar zemām uzturēšanas un enerģijas izmaksām. Tā kā padeves temperatūra ir tuvāka nepieciešamajai istabas temperatūrai, salīdzinot ar radiatoru sistēmām, enerģijas prasības var tikt samazinātas par 12%. Uponor sistēmas ir lieliski piemērotas atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai.

Fakti

 • Zemākas izmaksas par apsildi
 • Lielāka īpašuma vērtība
 • Renovācijai pielāgotas sistēmas
 • Ātra un vienkārša uzstādīšana