Spiedvadi

  • Profuse survetorustikud
  • Profuse gaasile
  • Profuse - kanal

Augstākās kvalitātes spiedvadu sistēmu - dzeramā ūdens, kanalizācijas un gāzes apgādes tīklu būvniecībai Uponor piedāvā trīs cauruļvadus: ProFuse, (PE) un PVC. 

Aizvērt