Privātums un personas datu aizsardzība

Uzņēmums Uponor apņemas aizsargāt jūsu privātumu un personas datus. Uponor aizsargā jūsu privātuma un personas datus augstā līmenī un apstrādā jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un šo Privātuma politiku. “Personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu. Šī Privātuma politika sniedz vispārīgu informāciju par to, kā Uponor apstrādā jūsu personas datus, kas saistīti ar vietni www.uponor.com vai jebkuru tās apakšvietni (turpmāk kopā sauktas “Vietne”).

Vietne, Uponor izstrādājumi vai pakalpojumi var ietvert saites uz citu uzņēmumu vietnēm un pakalpojumiem, kam ir sava privātuma politika, un/vai trešo pušu pakalpojumiem, kas instalēti jūsu ierīcē, un tie var atļaut piekļuvi informācijai par jūsu ierīci. Uponor iesaka rūpīgi izlasīt šādu trešo pušu privātuma politiku. Uzņēmums Uponor neatbild par šādu trešo pušu pakalpojumu sniedzēju privātuma praksēm vai saturu.

Izmantojot Vietni un/vai iesniedzot personas datus uzņēmumam Uponor, jūs izprotat un piekrītat, ka jūsu personas dati var tikt apstrādāti, kā aprakstīts šajā Privātuma politikā. Ja jūs nepiekrītat šai Privātuma politikai, Uponor iesaka neizmantot Vietni vai sniegt jebkādus personas datus uzņēmumam Uponor.


1. Personas datu pārraudzība

Jūsu personas datu pārraugs ir Uponor Corporation. Tas attiecas arī uz vietējām valstu Uponor vietnēm, ko kopīgi pārrauga vietējais Uponor meitasuzņēmums (kopā saukti Uponor). Jūs varat piekļūt datu pārraudzībai:

Äyritie 20
FI-01510 Vantaa
Somija

2. Personas datu apstrādes nolūks un juridiskais pamatojums

Izmantojot Vietni, var tikt apkopoti un apstrādāti noteikti personas dati, kas attiecināmi uz jums.

Šādi personas dati var tikt lietoti tālāk minētajiem mērķiem, kas nepieciešami uzņēmuma Uponor juridiskajām interesēm saistībā ar (saistībā ar vienlaicīgi vienu vai vairākiem iemesliem):

  • Vietnes un Uponor izstrādājumu un pakalpojumu uzturēšanu un attīstību;
  • tirgvedības un saziņas mērķiem, piemēram, tirgvedības izpētes veikšanu, tiešo tirgvedību, automātisko tirgvedību, informēšanu par jaunumiem, jauniem izstrādājumiem vai to ieviešanu un īpašām akcijām;
  • izstrādājumu un pakalpojumu nodrošināšanu, piemēram, lai izpildītu līguma noteikumus starp Uponor un jums, Uponor izstrādājumu un pakalpojumu funkcionalitātes un drošības nodrošināšanu, jūsu datu identificēšanu un iespējamas ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu un pārbaudi;
  • statistiskiem un analītiskiem mērķiem.

Ja jūs sazināties ar mums, izmantojot Vietni, un/vai reģistrējaties kā Vietnes lietotājs (kur piemērojams), dažos gadījumos Uponor var arī apstrādāt personas datus, pamatojoties uz to, ka tas ir nepieciešams, lai izpildītu starp jums un Uponor noslēgta līguma noteikumus, veiktu ar līgumu saistītus sagatavošanās pasākumus vai, atsevišķos gadījumos, ņemot vērā jūsu piekrišanu.

Ciktāl Uponor apstrādā jūsu personas datus, ņemot vērā jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atsaukt piekrišanu, ko sniedzat uzņēmumam Uponor, lai apstrādātu jūsu personas datus. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka šāds atteikums, iespējams, nozīmē, ka jūs vairs nevarat izmantot visas Vietnes funkcijas vai citus uzņēmuma Uponor piedāvātos izstrādājumus vai pakalpojumus, jo noteiktas datu apstrādes darbības, paļaujoties uz jūsu piekrišanu, var būt neatņemama šādas funkcijas, izstrādājumu vai pakalpojumu daļa.

3. Apkopotie personas dati

Parasti personas dati tiek apkopoti brīdī, kad izmantojat Vietni, reģistrējaties uzņēmuma Uponor izstrādājumiem un pakalpojumiem vai citādi sadarbojaties ar Uponor. Personas dati var ietvert, bet ne tikai, piekļuves laikus, tīmekļa vietni, no kuras jūs pārejat, izmantotās saites, apmeklētās lapas, skatīto saturu un citu informāciju par paradumiem, ko Uponor saņem, izmantojot jūsu pārlūkprogrammu.

Uponor var jums lūgt sniegt cita veida informāciju, piemēram, jūsu vārdu, e-pasta adresi, mājas adresi, lietotājvārdus un paroles, atļauju, atsauksmes, vecumu, dzimumu un citus nesensitīvus datus. Uponor vēlas uzsvērt, ka noteikti personas dati, kas var nebūt nosakāmi, var kļūt par nosakāmiem, kad jūs sniedzat Uponor jūsu personas datus.

4. Regulārie datu avoti

Personas dati tiek iegūti no tālāk norādītajiem avotiem:

  • informācijas, ko sniedzat jūs vai kas tiek iegūta no Vietnē veiktajām darbībām vai kā citādi sazinoties ar Uponor;
  • Uponor apakšuzņēmējiem saistībā ar Vietnes pakalpojumu sniegšanu;
  • publiski pieejamiem avotiem.

5. Regulāra datu izpaušana un pārsūtīšana ārpus ES vai EEZ

Uzņēmums Uponor var atklāt personas datus tā grupas uzņēmumiem, kas atrodas arī ārpus Eiropas Savienības (“ES”) vai Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”), saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp attiecīgajām Uponor iestādēm, iekļaujot Eiropas Komisijas Standarta līguma pantus, kas nodrošina, ka tiek veikti atbilstoši datu aizsardzības pasākumi. Serverī saglabātie personas dati netiks pārsūtīti uz valstīm ārpus ES vai EEZ.

Uponor var izpaust personas datus pilnvarotām trešajām pusēm, kas apstrādā personas datus Uponor vārdā šajā Privātuma politikā norādītajam mērķim. Šādas trešās puses, kas var atrasties arī ārpus ES vai EEZ, var apstrādāt jūsu personas datus saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Uponor un šādām trešajām pusēm, iekļaujot Eiropas Komisijas Standarta līguma pantus, kas nodrošina, ka tiek veikti atbilstoši datu aizsardzības pasākumi.

Uponor var veikt tirgvedības pasākumus un citu saziņu kopā ar Uponor partneriem, tādējādi Uponor var apvienot informāciju, ko tas ir apkopojis par jums, ar informāciju, ko Uponor partneri ir apkopojuši par jums, lai, piemēram, izvairītos no liekas saziņas un pielāgotu jums Uponor vēstījumu.

Ja uzņēmums Uponor pērk citus uzņēmumus vai tiek pārdots, sapludināts vai reorganizēts citā veidā, Uponor var izpaust personas datus, piemēram, potenciālajiem un faktiskajiem pircējiem un viņu konsultantiem.

Turklāt Uponor var būt pienākums atklāt personas datus iestādēm. Uponor var arī izpaust un kā citādi apstrādāt jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, lai aizstāvētu savas likumīgās intereses.

6. Datu drošības un glabāšanas principi

Personas dati galvenokārt tiek uzglabāti elektroniskā veidā. Personas dati tiek uzglabāti slēgtās telpās ar ierobežotu piekļuvi un aizsargāti ar dalībnieka ID un paroli. Visas personas datu fiziskās kopijas, ja tādas ir, tiek glabātas slēgtās telpās. Tikai personas, kurām pienākumu dēļ nepieciešams apstrādāt personas datus, ir tiesības piekļūt un apstrādāt informāciju, kas saglabāti reģistrā.

Uponor saglabā jūsu personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams saistībā ar iepriekš minētajiem nolūkiem vai kā to pieprasa piemērojamie tiesību akti. Ja šīs prasības vairs nepastāv, jūsu personas dati tiek dzēsti vai atstāti anonīmi tādā veidā, ka tos vairs nav iespējams attiecināt uz jums.

7. Automatizēta lēmumu pieņemšana

Personas dati netiek izmantoti automātiskai lēmumu pieņemšanai, kas jums var radīt juridiskas vai līdzīgas sekas.

8. Lietotāja tiesības

Piekļuves tiesības. Jums ir tiesības pārbaudīt savus personas datus un saņemt rakstisku personas datu kopiju. Pārbaude ir bez maksas.

Datu pārnēsāšanas tiesības. Ciktāl Uponor apstrādā jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, vai starp jums un Uponor noslēgta līguma nolūkos, jums ir tiesības saņemt jūsu personas datus, kurus esat iesniedzis Uponor strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un, kad tas ir tehniski iespējams, jums ir tiesības pārsūtīt šos datus citam pārraugam bez iejaukšanās no Uponor puses.

Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, kas tiek izmantota tiešās tirgvedības nolūkos.

Tiesības pieprasīt labojumu, dzēšanu vai ierobežojumu. Jums ir tiesības lūgt uzņēmumam Uponor labot vai dzēst jūsu personas datus, ja tie ir novecojuši, neatbilstoši, nepareizi, nepilnīgi, kā citādi neprecīzi vai citu juridiski pieņemamu iemeslu dēļ. Jums ir arī tiesības pieprasīt ierobežot jūsu personas datu apstrādi.

Oficiāla sūdzība. Lai arī Uponor cer novērst jebkādas problēmas, kas varētu rasties saistībā ar to, kā Uponor apstrādā jūsu personas datus, jums ir arī tiesības iesniegt oficiālu sūdzību vietējai valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības, lūdzu, sūtiet rakstisku pieprasījumu uz adresi, kas norādīta 11. sadaļā.

9. Sīkfailu izmantošana

Parasti sīkfaili ir nelieli datu faili, kas no vietnes tiek nosūtīti uz jūsu datoru un saglabāti jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā, kamēr pārlūkojat vietni. Kad jūs pārlūkojat to pašu tīmekļa vietni vēlreiz, vietne var izgūt sīkfailā saglabātos datus, lai paziņotu vietnei par jūsu iepriekšējām darbībām. Lai uzzinātu vairāk par šīm tehnoloģijām un to, kā tās darbojas, lūdzu, skatiet, piemēram, http://www.allaboutcookies.org.

Laiku pa laikam jūsu datorā var tikt izvietots sīkfails, lai uzlabotu šīs Vietnes un/vai Uponor sniegto pakalpojumu efektivitāti. Lielākā daļa pārlūkprogrammu ir iestatītas tā, lai pieņemtu sīkfailus. Jūs varat mainīt iestatījumus, lai noraidītu visus sīkfailus vai lai jūs informētu, kad sīkfails tiek nosūtīts.

Šī Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā uzņēmums Uponor izmanto sīkfailus un tiem līdzīgus failus un tehnoloģijas Vietnē. Ja jūs apmeklējat Vietni un jūsu pārlūkprogrammas iestatījumi pieņem sīkfailus, Uponor uztver to kā tiešu piekrišanu izmantot Uponor sīkfailus.

Sīkfailu izmantošanas nolūki
Noteiktu sīkfailu izmantošana ir nepieciešama, lai veiktu Vietnes pamatfunkcijas. Šie sīkfaili ir nepieciešami, lai palaistu Vietni un sniegtu jums patīkamu pieredzi, apmeklējot vietni.

Uponor var arī izmantot sīkfailus, lai sniegtu jums labākus pakalpojumus un izstrādājumus. Šie sīkfaili tiek izmantoti, piemēram, vietnes uzlabošanai, personalizēšanai un reklāmai. Attiecībā uz jums tas nozīmē, ka Vietne var atcerēties, piemēram, jūsu izvēlēto valodu un valsti. Uponor veic arī analītisko profilēšanu, lai atklātu, piemēram, kas ir iecienīts lietotāju vidū. Uponor apskata, kur tiek piekļūts Vietnes saturam, lai palīdzētu Uponor sakārtot Vietni un sniegt labāko iespējamo lietotāja pieredzi. Uponor skaita arī, cik reižu ir noklikšķināts uz spraudņiem “Patīk” un “Tvītot”, un pārskata, kādu Vietnes saturu kopīgo vai uz kādu atsaucas. Šie sīkfaili palīdz personalizēt Vietnes saturu, piemēram, parādot jums atlasītos reklāmkarogus un ieteikumus. Uponor arī apskata, kāda veida atsauces tiek izmantotas, lai piekļūtu Vietnei, tādējādi novērtējot Uponor kampaņu un reklāmu efektivitāti. Uponor izmanto šos sīkfailus, lai rādītu Uponor reklāmu.

Informācijas uzglabāšanas ilgums ir atkarīgs no izmantotā sīkfaila veida. Sīkfailu sesija beidzas brīdī, kad pārlūks tiek aizvērts, lai gan noturīgu sīkfailu beigu datumus parasti ir starp diviem mēnešiem un pāris gadiem.

10. Tīmekļa vietnes analīze un apmeklētāju informācija

Vietne izmanto tīmekļa vietnes analīzes pakalpojumu, ko nodrošina, piemēram, Google, Inc. (“Google”). Lai izlasītu paziņojumu par Google nodrošināto tīmekļa vietnes analīzes pakalpojumu, lūdzu, noklikšķiniet šeit: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Izmantojot Vietni, jūs piekrītat, ka Google apstrādā datus par jums iepriekšējā apgalvojumā norādītajā veidā un mērķiem.

Trešās puses, piemēram, reklāmdevēji, reklāmas tīkli un izsekošanas pakalpojumu sniedzēji, var jūsu ierīcē iestatīt sīkfailus brīdī, kad apmeklējat Vietni, piemēram, lai sniegtu jums mērķtiecīgas reklāmas vai lai apkopotu statistiku par apmeklētāju skaitu Vietnē. Tā kā jūsu tīmekļa pārlūkprogrammai jāpieprasa šīs reklāmas no trešo pušu serveriem, šīs trešās puses var skatīt, mainīt vai iestatīt savus sīkfailus tādā veidā, it kā jūs esat pieprasījis tīmekļa vietni tieši no trešo pušu tīmekļa vietnes.

Vietne izmanto sociālo plašsaziņu līdzekļu spraudņus, piemēram, pogu “Like”, ko nodrošina sociālais tīkls facebook.com. Vietnē esošais sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņu saturs nāk tieši no šāda(-iem) sociālā(-ajiem) tīkla(-iem). Kad jūs apmeklējat Vietni, kamēr esat pieteicies sociālajā tīklā, jūsu pārlūkprogramma veido tiešu savienojumu ar sociālā tīkla serveri. Ja jūs esat atteicies no sociālā(-ajiem) tīkla(-iem), kamēr apmeklējat Vietni, jūsu pārlūkprogramma nosūta sociālajam(-iem) tīklam(-iem) vēl ierobežotāku informāciju. Vietnē esošie sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņi ir pakļauti privātuma noteikumiem un citiem noteikumiem un nosacījumiem, kas attiecas uz sociālo plašsaziņu līdzekļu vietnēm. Sociālā(-o) tīkla(-o) apkopotā informācija netiek atklāta uzņēmumam Uponor bez jūsu skaidri izteiktas piekrišanas.

11. Šīs Privātuma politikas izmaiņas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Uponor var ik pa laikam grozīt šo Privātuma politiku. Tomēr, ja rodas kādas būtiskas nevēlamas izmaiņas, Uponor publicēs paziņojumu, informējot par šādām izmaiņām gan šīs Privātuma politikas sākumā, gan Vietnes mājas lapā. Uponor iesaka laiku pa laikam apmeklēt šo Privātuma politiku, lai uzzinātu par šādām izmaiņām.

Ja jums ir papildu jautājumi, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums, izmantojot mūsu klientu apkalpošanas dienestu vai rakstot mums uz: sales.latvia@uponor.com.