Uponor pakalpojumi

Mēs nodrošinām kvalitatīvu un uz zināšanām balstītu atbalstu

Uponor pakalpojumi

Uponor atbalsts pieejamies ikvienam

Uponor uzskata, ka labākais risinājums rodas, apvienojot kvalitatīvus izstrādājumus un izcilas zināšanas.

Mūsu mērķis ir sadarboties ar partneriem un nodrošināt viņiem atbalstu visos projekta posmos — sākot no projekta koncepcijas izstrādes un līdz ēkas ikdienas ekspluatācijai. Projektēšanas posmā mēs palīdzam nodrošinot iekārtas shēmas, rasējumus, hidrauliskos aprēķinus un materiālu tehniskos datus, kā arī modelēšanas sistēmu BIM.