ūdens sistēmas plānošana

Ūdens kvalitātes uzlabošana

Ūdens apgādes sistēmas plānošana

Dzeramā ūdens higiēna ūdens sadales sistēmās ir mūsu atbildība

Higiēna ir pasākumu kopums, kas nodrošina cilvēka organisma normālu funkcionēšanu un veselības saglabāšanu. Pasaules veselības organizācija ir definējusi, ka higiēna ir apstākļi, ieradumi un preventīvu darbību kopums slimību izplatīšanas novēršanai. Dzeramā ūdens higiēna nozīmē drošu ūdensvada ūdeni, kas nerada nozīmīgu risku veselībai visa patēriņa laikā.

Dzeramais ūdens ir vissvarīgākais dzīves elements. Nodrošināt ūdens apgādi nevainojamā stāvoklī – no maģistrālās līnijas savienojuma līdz izvadam – ir mūsu uzdevums.

Uponor higiēnas loģika ir dzeramā ūdens sadales sistēma, kas nodrošina izcilus higiēnas standartus ar decentralizētu karstā ūdens ģenerēšanu, “kontūru” instalācijas metodi un automātisko cauruļu skalošanu, lai novērstu sastāvēšanos. 

Galvenie priekšnosacījumi dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanai

Lai izvairītos no bioplēves veidošanās, dzeramā ūdens apgādes instalācijas jāplāno pēc iespējas mazākas. Izmantojiet decentralizētas apkures sistēmas blokus, kas ūdensvada ūdeni uzsilda pēc pieprasījuma.
Uponor higiēnas loģika — karstais ūdens
Aukstā ūdens temperatūrai jābūt < 25 °C
Siltā ūdens temperatūrai jābūt > 55 °C
Uponor cauruļu tehnoloģija un projektēšanas metodes sniedz iespēju uzturēt ūdens temperatūru zemāku par 25 °C un izvairīties no uzsilšanas aukstā ūdens padeves caurulē.
 
Higiēnas plānošana. Uzturiet pareizo temperatūru

Dzeramā ūdens apgādes instalācijas ir jāplāno, lai nodrošinātu pietiekamu ūdens apmaiņu ik pēc 72 stundām/vismaz ik pēc 7 dienām. Uponor kontūru instalācijas un automātiskās skalošanas iekārtas sniedz iespēju pastāvīgi uzturēt ūdens plūsmu un izvairīties no sastāvēšanās.

Higiēnas plānošana. Ūdenim jāplūst

Kas ir Leģionāru slimība?

Vai zinājāt, ka šogad vairāk nekā 656 097 nāves gadījumus ir izraisījušas ar ūdeni saistītas slimības? Lai gan par lielāko daļu gadījumu daudzi speciālisti nepietiekami ziņo, visbīstamākā ar ūdeni saistītā infekcija ir Leģionāru slimība, piemēram, legionellu pneimonija. Slimību izraisa spēcīgo legionellu baktēriju pieaugums piesārņotajā ūdenī ar 10–15% mirstību inficēto pacientu vidū. Papildinformācija:

Fakti par Leģionāru slimību

ES direktīva par dzeramā ūdens aizsardzību

Ko tas nozīmē ūdensapgādes sistēmām?

Eiropas Savienībai ir sena dzeramā ūdens politikas vēsture, kas nodrošina cilvēku patēriņam paredzētā ūdens drošu lietošanu visā kontinentā. Tagad ES ir pastiprinājusi dzeramā ūdens direktīvu ar mērķi uzlabot ūdens pieejamību visiem, uzlabot dzeramā ūdens higiēnas standartus un palielināt pārskatāmību visiem patērētājiem. Tāpēc dzeramā ūdens kvalitāte jākontrolē, izmantojot standartus, kas balstīti uz jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem, un tai ir jābūt efektīvi uzraudzītai. Turklāt patērētājiem visā ES ir jāspēj iegūt atbilstošu, savlaicīgu un pienācīgu informāciju par to dzeramā ūdens higiēnu.
Lasi vairāk šeit
EU directive

Dzeramā ūdens higiēna no plānošanas, uzstādīšanas līdz uzraudzībai

Uponor sniedz detalizētas zināšanas par dzeramā ūdens higiēnas juridisko standartu īstenošanu, piedāvā izmantot Uponor BIM platformu, kā arī aicina uz apmācību sesijām par tīra ūdens sistēmām Uponor akadēmijā.

Papildinformācija par dzeramā ūdens higiēnu brošūrās

thumbnail

Uponor ūdens apgādes sistēmas salīdzinājums ar tradicionālo

Kopsavilkums, analīze

PDF 3.83MB
6195AFA7A4C34893B4C148086CC658CB

Uponor risinājumi higiēniskai ūdens piegādei

Brošura

Papildus informācija par Uponor risinājumiem
PDF 1.55MB
1F49D7C979534A8EA6915606F7A7DEC0

Biroja ēka Ķelnē, Vācijā

Realizēts projekts

PDF 3.52MB