Uponor dzeramā ūdens piegāde

Produkti

Dzeramā ūdens padeve

Dzeramais ūdens ir dzīvība

Ūdens ir vajadzīgs visiem: augiem, dzīvniekiem un, protams, arī cilvēkiem. Vidējais cilvēks privātmājā patērē apmēram 250 litrus svaiga ūdens dienā. Tādēļ higiēniska dzeramā ūdens padeve ir ļoti svarīga veselībai un dzīves kvalitātei. Padeves infrastruktūra bieži ir sliktā stāvoklī un ir jāatjauno. Uponor piedāvā drošus un uzticamus risinājumus, kas ēkā nodrošina higiēniski nevainojamu padevi.

Dzeramā ūdens sistēmas un dzeramā ūdens higiēna

Higiēniski tīra dzeramā ūdens padeve ir īpaši svarīga dzīvojamās ēkās, kā arī tirdzniecības un sabiedriskās ēkās, piemēram, viesnīcās, aprūpes mājās, slimnīcās un sporta iestādēs. Celtnieki, zemju īpašnieki un pārvaldnieki ir atbildīgi par dzeramā ūdens higiēnu un tiem jānodrošina, ka dzeramā ūdens padeve atbilst juridiskajām prasībām. Piemēram, Vācijā tās ir noteiktas vadlīnijās VDI/DVGW 6023.

“Dzeramā ūdens padeves higiēna. Plānošanas, izpildes, procesa un apkopes prasības.” 

Tālāk ir norādīti svarīgākie punkti:

  • zems ūdens saturs;
  • procesi, kas nepieļauj nostāvēšanos;
  • regulāra dzeramā ūdens sistēmā esošā ūdens apmaiņa.

 

Privātmājas

Uponor kompozītmateriāla caurule higiēniskās instalācijās.

Noskatieties video, lai noskaidrotu, kādēļ Uponor iesaka tā saukto “kontūra instalāciju”. Tas ir drošākais instalācijas veids (salīdzinājumā ar T veida instalāciju vai sērijas instalāciju), lai nodrošinātu atbilstību higiēnas prasībām.

 

Uponor risinājumu priekšrocības

Risinājumi komerciālajām ēkām
uponor cilpas uzstādīšana

Veselības iestādes ar īpašu rūpību pārbauda viesnīcas, aprūpes mājas un slimnīcas. Tās saskaņā ar Vācijas valdības rīkojumiem par dzeramo ūdeni regulāri noņem paraugus no instalācijas sistēmām, lai nodrošinātu higiēniski drošu dzeramā ūdens izmantošanu. Sistēmu operatori atbild par higiēniski droša dzeramā ūdens padeves nodrošināšanu.
Ja ūdens izmantošana bieži tiek pārtraukta, nepieciešams eksperta slēdziens. Higiēniskā skalošanas sistēma Uponor Smatrix Aqua PLUS, nodrošina regulāru un drošu ūdens apmaiņu saskaņā ar normatīviem rīkojumiem par dzeramo ūdeni.

Risinājumi dzīvojamām ēkām
uponor instalācijas aplis
Saskaņā ar dzeramā ūdens priekšrakstiem ēku saimniekiem regulāri jāpārbauda, vai caurulēs nav Legionella baktēriju. Legionella baktērijas vairojas gan aukstā, gan karstā ūdens cauruļvados, ja ūdens ir sastāvējies un temperatūra netiek uzturēta 25–50 °C diapazonā.
Dzeramā ūdens sistēmas tiek papildinātas ar caurplūdes U veida sienu izvadiem, kas tiek izmantoti maisītāja pievienojuma vietā. Tādējādi efektīvi tiek likvidētas sastāvēšanās zonas. Saskaņā ar DVGW (German Technical and Scientific Association for Gas and Water (Vācijas Gāzes un ūdens tehniskā un zinātniskā asociācija)) darblapu W551 stāvu un atsevišķās karstā ūdens padeves līnijas, kurās ūdens tilpums pārsniedz 3 litrus, ir jāaprīko ar cirkulāciju līdz pat ieguves punktam. Tomēr tas rada problēmas, uzstādot aukstā ūdens sistēmas. Piemēram, tukšās atstarpes priekšējā sienas instalācijā var uzsilt. Pat tad, ja „cirkulācija“ ir konturēta, tas var izraisīt nevēlamu dzeramā ūdens uzsilšanu, ko rada auksto ūdeni nesošie veidgabali un aukstais ūdens instalācijā. Uzstādot apļveida instalāciju uz grīdas, tas tiek novērsts.