Ilgtspējība

  • ilgtspējība

Uzlabojot dzīves vidi

Ilgtspējība – globālās kopienas attīstības un labklājības pamata nosacījumi ir vides pārvaldība, sociālā labklājība un ekonomiskā izaugsme.

Uponor gadījumā šie pamatnosacījumi veido
• mūsu vīziju, ka visā pasaulē mūsu risinājumi uzlabo cilvēku labklājību
• mūsu pamatmērķis, veidojot partnerību ar profesionāļiem, ir radīt labāku cilvēkvidi

Tāpēc mūsu gadījumā ilgtspējībai ir izšķiroša loma, nosakot mūsu darbības virzību daudzu gadu garumā. Uponor ir ieguvis slavu kā vadošais ilgtspējīgas apbūves vides risinājumu izstrādātājs, un mūsu mērķis ir nodrošināt ienesīgu izaugsmi kā ilgtspējīgam uzņēmumam, izstrādājot novatoriskus un uzticības cienīgus risinājumus, kas uzlabo cilvēkvidi, vienlaikus samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi.

Uponor 2020. gada vīzijā iekļauti šādi mērķi:
Spēcīgas izaugsmes ilgtspējības kultūra, kurā ilgtspējība ir caurskatāmi saistīta ar mūsu vērtībām, ko plaši apliecina organizācijas darbība, un kas veicina ienesīgu mūsu uzņēmuma izaugsmi.

Savos centienos nodrošināt ilgtspējīgu darbību nākotnē, mēs apņemamies:

Paliekoši iekļaut ilgtspējību mūsu korporatīvajā domāšanā:
Samazinām ietekmi uz vidi:
Uzlabojam dzīves vidi ar efektīgiem risinājumiem:
Engaging external stakeholders in our sustainability journey:
Kompānijas domāšana teaser

Lai īstenotu mūsu ilgtspējīgās nākotnes mērķi, mēs apzināmies, ka ir jāattīsta korporatīva ilgtspējības kultūra, kuru apzinās un apņemas ievērot visi mūsu darbinieki.

Rūpes par vidi teaser

Mēs atzīstam, ka veids, kādā mūsu tirgos pārstrādājam izejmateriālus un piegādātos materiālus, ir nozīmīgs faktors, kas palīdz samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi ēku un būvju vispārējā dzīves ciklā.

prātīgi risinājumi teaser

Pateicoties mūsu risinājumiem, mēs palīdzam tuvoties nulles līmeņa oglekļa dioksīda izmešiem neziedojot komfortu un dzīvojot veselīgā vidē.

akcionāri teaser

Mēs atzīstam vērtību, ko nodrošina sadarbība ar visiem mūsu akcionāriem, palīdzot izveidot ilgtspējīgas kopienas nākamajām paaudzēm.

Pildot apņemšanos:

  • Sabiedrība
  • Ilgtspējīga domāšana
  • Mēs apzināmies, ka mums jānodrošina atbilstoša domāšana visā mūsu organizācijā.

  • Sistēmas
  • Inovatīvi risinājumi
  • Mēs ticam risinājumiem, kas samazina izmešus.

Indikātori

Mūsu ceļš

Ilgtspējība ir gadiem ilgs koncepts. Mums tas ir dabiski.

 

Aizvērt