Ilgtspējīga domāšana

  • Sabiedrība

Mūsu ieguldījums

Mēs vēlamies būt vadošais uzņēmums nozarē ilgtspējības ziņā un uzskatām, ka pamatnosacījums tam ir mūsu darbības veids. Ievērojot ilgtspējības principu katrā mūsu darba aspektā, mēs īstenojam šo mērķi it visur, sākot no mūsu pamatprincipiem un vadības stila līdz sīkākajām darbībām.

Ilgtspējība sākas ar mūsu attieksmi pret cilvēkiem, tostarp darbiniekiem. Mēs rūpējamies cits par cita un nākamo paaudžu labklājību. Ir būtiski atbalstīt un attīstīt kompetences veidošanos mūsu organizācijā.

Labs piemērs tam ir mūsu nesen pārskatītais Rīcības kodekss ar mērķi vēl vairāk padziļināt izpratni par ilgtspējību un iekļaut šo apņemšanos mūsu korporatīvajā kultūrā.

Aizvērt