Inovatīvi risinājumi

  • Iekštelpu klimata sistēmas
  • Ūdensapgāde
  • Silto grīdu termoregulatori

Ilgstspējīgi risinājumi būvniecības industrijai

Mēs ticam ilgtspējīgiem būvju risinājumiem. Mūsu iekštelpu klimata sistēmas izmanto mazāk enerģijas un uzlabo gaisa kvalitāti, ūdensapgādes sistēmas ir viegli montējamas un higēniskas, infrastruktūras produkti nodrošina drošu ārējo ūdensapgādi un kanalizācijas sistēmu.

Ilgstspējīgi Uponor pasaules objekti

  • National Renewable Energy Laboratory USA
  • Golden, Colorado, USA
  • Nacionālā Atjaunojamās Enerģijas Laboratorija (NREL)

Aizvērt