Sociālā atbildība

  • Sadarbība ar Uponor

Uzņemties atbildību

Mēs apzināmies, ka tikai apvienojot mūsu resursus ar ārējo akcionāru resursiem, mēs varam izveidot ilgtspējīgas kopienas nākamajām paaudzēm. Mūsu darbības iekļauj gan partnerību veidošanu ar būvniecības nozares speciālistiem, gan sadarbību ar akadēmisko vidi. Ieviešot ilgtspējības politikas būvniecības nozarē, mēs gūstam iespēju sniegt ieguldījumu ilgtspējīgas paraugprakses izveidē būvniecības jomā, savukārt sadarbība ar akadēmisko vidi sniedz mums iespēju atbalstīt nākotnes vadošo speciālistu izaugsmi ilgtspējīgas būvniecības jomā.

Dabas resursu saglabāšanai ir izšķiroša loma augu, dzīvnieku valsts un visas cilvēces attīstībā. Mēs esam aktīvs  SIWI and the Stockholm Water Prize partneris un atbalstītājs. Šī balva katru gadu tiek piešķirta personām, iestādēm un organizācijām, kas sniegušas ievērojamu ieguldījumu ūdens resursu saglabāšanā un aizsardzībā, kā arī dzīvo radību un ekosistēmu veselības uzlabošanā, atbalstot mūsu centienus radīt labāku cilvēkvidi.

Valstiskā un vietējā līmenī mēs sadarbojamies ar neskaitāmām organizācijām un iestādēm ar vienotu misiju. Piedalāmies dažādās palīdzības programmās, piemēram, programmā “Make It Right”, kuras mērķis ir būvēt drošus, ilgtspējīgus un cenas ziņā pieejamus mājokļus strādājošo ģimeņu vajadzībām un kas pievērsusies Ņūorleānas atjaunošanai pēc viesuļvētras Katrīna nodarītajiem postījumiem. Tāpat arī piedalāmies nelielos, tomēr svarīgos projektos, piemēram, palīdzam atjaunot zivju ērgļa (Pandion haliaetus) ligzdošanas vietas Somijas Dienvidos.

Partnerība ar profesionāļiem

Sadarbība un partnerības veidošana ir pamatnosacījums mūsu attieksmei, veicinot ilgtspējību būvniecības uzņēmējdarbībā. Šādi mēs varam sniegt ieguldījumu vides uzlabojumos būvniecības procesā, sākot no izstrādes, līdz pat projekta beigu posmam.

Lai veicinātu šo sadarbību, mēs aktīvi piedalāmies galvenajos nozares forumos: 

Encord logo

ENCORD
Esam ENCORD (Eiropas Būvniecības uzņēmumu izpētes un attīstības tīkla) dalīborganizācija, un vienlaikus ar lielākajiem nozares uzņēmumiem piedalāmies Eiropas mēroga koncepciju un uzziņu struktūras izstrādē, kuras mērķis ir nodrošināt ilgtspējību būvniecības nozarē. Skatiet ENCORD ilgtspējīgas attīstības hartu.

 
 Teppfa logo

TEPPFA

 Kā Eiropas Plastmasas cauruļu un aprīkojuma apvienības (European Plastic Pipes and Fittings Association — TEPPFA) dalīborganizācija mēs esam apņēmušies atbalstīt nozares intereses Eiropas līmenī un pievērsties vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Arī Ziemeļamerikā mēs piedalāmies ASV plastmasas cauruļu un aprīkojuma apvienības (Plastic and Pipe Fitting Association — PPFA) pasākumos ilgtspējības jomā.

   
 Nordic build logo

Nordic Built
ir Ziemeļvalstu tirdzniecības un rūpniecības ministru ierosināta iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt ilgtspējīgas būvniecības koncepciju izstrādi. Programma “Nordic Built” nodrošinās pievilcīgas un efektīvas iespējas sadarbībai un konkrētu projektu realizēšanai, izmantojot pasaules mēroga risinājumus. Uponor ir šīs programmas dalībnieks.

Aizvērt