Piegādes

  • Ražotne
  • Piegāde un loģistika
  • Infrastruktūras ražotne

Uponor reaģē uz klientu vajadzībām

Uponor piegādes ķēdes mērķis ir efektīvi piegādāt klientiem augstas kvalitātes produktus un sistēmas. Piegādātāju meklēšana, plānošana, ražošana, kvalitāte, noliktavu pārvaldība un transportēšana ir saskaņotas piegādes ķēdes sastāvdaļas, kuru mērķis ir nodrošināt mūsu produktu galveno lomu sistēmās, kas ir uzstādītas, lai uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti.

Mēs pastāvīgi attīstām savu piegādes ķēdi, lai varētu klientiem piegādāt produktus efektīvi, savlaicīgi, pilnībā un droši. Mūsu ražotnes darbojas mērķtiecīgi, un mūsu vadošā pozīcija nodrošina mums kritisko masu; šie divi galvenie faktori nodrošina mūsu konkurētspēju mūsu dažādo tehnoloģiju kontekstā, papildus uzlabojot mūsu piedāvājuma kvalitāti un vērtību.

Mūsu piegāžu ķēdes centru tehnoloģiskā attīstība un pieredze veidojusies ilgā laikā. Saistītās ražošanas tehnoloģija PEX-a Engel tika izstrādāta Virsbo ražotnē, Zviedrijā; vairākslāņu metināšanas tehnoloģija tika izstrādāta Zella Mehlis apkaimē, Vācijā. Šīs abas ir pasaulē vadošās cauruļu ražotnes, kuru darbībā tiek izmantotas to attiecīgās tehnoloģijas. Kopš 1965. gada esam izveidojuši arī plastmasas izspiešanas un injekcijas lējuma iespējas Nastola ražotnē, Somijā.

 

Aizvērt