Vakances

  • Vakances loģistikā
  • Vakances ražotnēs
  • Vakances lapa 3

Uzlabojot cilvēku dzīves vidi

Uponor uzņēmuma mērķis ir bagātināt cilvēku dzīvesveidu visā pasaulē neatkarīgi no tā, vai šie cilvēki ir mūsu klienti, partneri vai darbinieki.

Kā novatorisks un starptautisks uzņēmums Uponor uztic saviem darbiniekiem pienākumus, kurus pildot jāpieņem izaicinājumi un kuri ir labi atalgoti. Uzņēmuma pamatprincipi ir arī personāla prasmju uzturēšana un pilnveidošana un viņu labklājības un motivācijas nodrošināšana.

Kompetentiem un jaunām idejām atvērtiem cilvēkiem tiek piedāvāta iespēja pilnveidoties kopā ar uzņēmumu. Uzņēmumā ļoti augstu tiek novērtēti cilvēki, kuri uzņemas atbildību, ir neatkarīgi un aktīvi pilnveido savas prasmes.

Mēs uzskatām, ka apmierināts darbinieks ir arī produktīvāks darbinieks. Tā priekšnosacījumi ir labi atalgoti pienākumi un iedvesmojoša darba vide. Turklāt darba rotācijas un personīgās attīstības iespējas palīdz nodrošināt, ka uzņēmuma darbinieki ir motivēti un apņēmības pilni.
Karjeras iespēju stāsti teaser

Strādājot Uponor

Uponor piedāvā strādāt internacionālā mērogā. Atklājiet, ko stāsta darbinieki par Uponor kā darbavietu.

 

Aizvērt